Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/12/2018 07:45 Đến: 15/12/2018 09:45 Chuyến bay:VJ124
Ngày về: 18/12/2018 16:15 Đến: 18/12/2018 18:15 Chuyến bay:VJ157

  Thông tin khách sạn

Đang cập nhật

  Thông tin hướng dẫn viên

Đang cập nhật

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/12/2018 05:45
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour cơ bản

Đang cập nhật

  Land tour

Đang cập nhật