Thông tin chuyến bay

Đang cập nhật

  Thông tin khách sạn

Đang cập nhật

  Thông tin hướng dẫn viên

Đang cập nhật

  Thông tin tập trung

Đang cập nhật

  Giá tour cơ bản

Giá người lớn
(Từ 12 tuổi trở lên)
Giá trẻ em
(Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi)
Giá trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)
Ngày khởi hành: 24, 31/10 5,590,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 7, 14, 21, 28/11 & 5, 12, 19/12 6,290,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 26/12 6,490,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 31/12 6,990,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 9, 16, 23/1/2019 6,290,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 4/2/2019 (tức 30 ÂL) 8,490,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 6/2/2019 (Mùng 2 Tết) 8,990,000 đ 0 đ 0 đ
Ngày khởi hành: 13, 20, 27/2/2019 6,290,000 đ 0 đ 0 đ

  Land tour

Đang cập nhật