Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/12/2018 05:45 Đến: 11/12/2018 07:45 Chuyến bay:VJ176
Ngày về: 16/12/2018 21:50 Đến: 16/12/2018 23:55 Chuyến bay: VJ177

  Thông tin khách sạn

Đang cập nhật

  Thông tin hướng dẫn viên

Đang cập nhật

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/12/2018 04:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour cơ bản

Đang cập nhật

  Land tour

Đang cập nhật